Program rozwoju umiejętności

(przykładowe tematy zajęć)

 

Perkusja dla początkujących

WERBEL:

 • Prawidłowe trzymanie pałeczek
 • Podstawy techniki Gladstone’a
 • Podstawy techniki Moeller’a i jej praktyczne wykorzystanie
 • Uderzenia naprzemienne (Single Strokes)
 • Paradiddle (Single, Double, Triple, Paradiddle-Diddle)
 • Tremolo nierytmizowane (Multiple Bounce Roll)
 • Przednutki pojedyncze (Flams)
 • Podstawy akcentowania
 • Podstawy zapisu nutowego
 • Podstawowe wykorzystanie metronomu

 

ZESTAW:

 • Prawidłowa postawa za instrumentem
 • Groove parzysty: ósemkowy, Off-Beat, ćwierćnutowy, szesnastkowy, ósemkowo-szesnastkowy
 • Groove trójkowy: 12/8, Shuffle, ćwierćnutowy Shuffle,
 • Groove naprzemienny: szesnastkowy, ósemkowo-szesnastkowy, 12/8
 • Wypełnienia („przejścia”)
 • Rozwój niezależności i koordynacji
 • Swoboda poruszania się po całym zestawie
 • Podstawy grania z podkładami muzycznymi w różnych stylach

 

Średnio zaawansowani

WERBEL:

 • Zaawansowane wykorzystanie technik Gladstone’a i Moeller’a
 • Tremolo naprzemienne (Single Stroke Roll) z wykorzystaniem pracy palców (Finger Control)
 • Przesunięcia akcentów w paradiddlach (Shifting Accents) oraz ich odwracanie (Inverted Paradiddles)
 • Wykorzystanie tremola nierytmizowanego w różnych pulsach
 • Zaawansowane ćwiczenia z przednutkami (Flams)
 • Podwójne przednutki (Drags/Ruffs)
 • Podwójne uderzenia (Double Strokes)
 • Zaawansowane ćwiczenia z akcentami i ich praktyczne wykorzystanie
 • Efektywne ćwiczenia rozwijające lewą rękę
 • Tradycyjny (konwencjonalny) sposób trzymania pałki w lewej ręce (Traditional/Conventional Grip)

 

ZESTAW:

 • Rozwinięcie struktur rytmicznych w poznanych rodzajach groove’ów
 • Różne sposoby akcentowania w groove’ach
 • Tajniki profesjonalnej artykulacji i interpretacji
 • Wykorzystanie techniki Moeller’a w groove’ach
 • Zaawansowane ćwiczenia rozwijające sprawność gry nogami
 • Zaawansowane ćwiczenia koordynacyjne i niezależnościowe
 • Groove Half-Time Shuffle (także naprzemienny)
 • “Duszki” (Ghosts-Notes)
 • Rozwój różnych koncepcji budowy wypełnień
 • Wykorzystanie paradiddli w groovach, wypełnieniach i elementach solowych
 • Podstawy liniowej techniki gry
 • Podziały nieparzyste (3/4, 5/4, 7/4, 5/8, 7/8, 9/8….) – gra z podkładami
 • Podstawy wykorzystania podwójnej stopy (twin pedal/double bass drumming)
 • Jazz – podstawy (puls talerza, comping, niezależność, artykulacja)
 • World Music: Reggae, Cha-Cha-Cha, Bossa Nova, Samba… – gra z podkładami
 • Odczytywanie profesjonalnych form utworów (Music Charts)
 • Analiza transkrypcji wybranych utworów

 

Zaawansowani

WERBEL:

 • Podwójne przednutki (Drags/Ruffs) – zaawansowane wykorzystanie
 • Podwójne uderzenia (Double Strokes) – zaawansowane wykorzystanie
 • Flams – zaawansowane patterny
 • Tremolo z potrójnych uderzeń (Triple Stroke Roll)
 • Potrójna przednutka (Four-Stroke Ruff)
 • Poczwórna przednutka (Five-Stroke Ruff)
 • Przekształcone rudimenty (Hybrid Rudiments)

 

ZESTAW:

 • Rozwój liniowych technik gry
 • Afro-Cuban Grooves: Cascara, Songo, Guaguanco, Mozambique, Bembe, Cha-Cha-Cha, Mambo…
 • Jazz – zaawansowane ćwiczenia niezależnościowe i artykulacyjne, improwizacja
 • Podwójna stopa: zaawansowane ćwiczenia, rozwój szybkości grania, artykulacja, wykorzystanie stóp w wypełnieniach i groove’ach, podwójne uderzenia, paradiddle
 • Przeniesienie techniki werblowej na zestaw: podwójne uderzenia, flams, drags itp…
 • Profesjonalna artykulacja i wypełnienia w podziałach nieparzystych
 • Zaawansowane ćwiczenia koordynacyjne i niezależnościowe
 • Zachodnioafrykańskie rytmy grane na zestawie
 • Sylwetki wybranych perkusistów i zarys ich charakterystycznych technik gry